Trang chủ Liên Minh Huyền Thoại Ngắm chi tiết vẻ đẹp của nhóm trang phục Skin SKT T1 2016

Ngắm chi tiết vẻ đẹp của nhóm trang phục Skin SKT T1 2016

 

EkkoLoadscreen_11 JhinLoadscreen_3 NamiLoadscreen_8

OlafLoadscreen_15 SyndraLoadscreen_5 ZacLoadscreen_6

Ngắm chi tiết vẻ đẹp của nhóm trang phục Skin SKT T1 2016

SKT T1 Ekko

rp-icon 250 RP

ekko

ekkoturn

ekkob

ekkoauto

ekkopassive

ekkoq

ekkow

ekkoe

ekkor1

ekkor2

SKT T1 Jhin

rp-icon 250 RP

jhin

jhinturn

jhinb

jhin auto

jhinpassive

jhinq

jhinw

jhine1

jhine2

jhinr

jhinr2

SKT T1 Nami

rp-icon 250 RP

nami

namiturn

namiemote

namiemote2

namib

namiauto

namiq

namiw1

namiw2

namie

namir

SKT T1 Olaf

rp-icon 250 RP

olaf

olafturn

olafb

olafq

olafw

olafe

OLAFR

SKT T1 Syndra

rp-icon 250 RP

syndra

syndraturn

syndrab

syndraauto

syndraq

syndraw1

syndraw2

syndrae1

syndrae2

syndratr

SKT T1 Zac

rp-icon 250 RP

zac

zacturn

zacb

zacpassive

zacauto

zacq

zacw

zace

zacr

Mẫu mắt SKT T1 Kkoma

rp-icon 65 RP

ward

Ngắm chi tiết vẻ đẹp của nhóm trang phục Skin SKT T1 2016
5 sao nha, <3 bạn nhiều

Tham khảo thêm